Η αλγοριθμική κυβερνησιμότητα και ο θάνατος της πολιτικής

του Χάρη Κουγιουμτζόπολου

Τα τελευταία χρόνια, το σκάνδαλο Cambridge Analytica καθώς και οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί GDPR συνέβαλαν στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους big Data και της τεχνητής νοημοσύνης. Η εμπιστευτικότητα, ωστόσο, είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Συναντήσαμε τη νομικό – φιλόσοφο Anne Rouvroy για να συζητήσουμε για το έργο της σχετικά με την αλγοριθμική κυβερνησιμότητα και τη βαθιά μεταμόρφωση που η νεοφιλελεύθερη τεχνολογική επανάσταση δημιουργεί στην κοινωνία και στην πολιτική. Σύμφωνα με την Anne Rouvroy, γεννιέται η ανάγκη να επιστρέψουμε στην πραγματικότητα και να γυρίσουμε την πλάτη μας στην αέναη βελτιστοποίηση – και εδώ πρέπει να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ερώτηση:
Πέρα από τις καθαρά τεχνικές και υλικές πτυχές της τρέχουσας τεχνολογικής επανάστασης, ένα ρεύμα πιο σημαντικό διαρθρωτικό και θεμελιώδες, μεταμορφώνει τις σημερινές κοινωνίες. Μεταξύ άλλων, εργάζεστε στο θέμα της αλγοριθμικής κυβερνησιμότητας. Περί τίνος πρόκειται και ποια είναι η ιδεολογία των Big Data που κρύβεται πίσω από αυτό;

Η αλγοριθμική διακυβέρνηση είναι η ιδέα μιας διακυβέρνησης του κοινωνικού κόσμου που θα βασίζεται περισσότερο στην αλγοριθμική επεξεργασία των Big Data παρά στην πολιτική, τους νόμους και τα κοινωνικά πρότυπα. Η ψηφιοποίηση γίνεται μια μορφή ποσοτικοποίησης των πολιτικών ζητημάτων που επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης αλγορίθμων. Στην “παραδοσιακή” στατιστική πρακτική, υπάρχουν πάντα υποθέσεις σχετικά με τον κόσμο, συμβάσεις ποσοτικοποίησης, αναγκαίες κατηγοριοποιήσεις. Με τα Big Data, η ιδέα είναι να αναδειχθούν από τα Big Data, οι υποθέσεις και τα κριτήρια ταξινόμησης.

Δεν μιλάμε πλέον για μια διακυβέρνηση αυτού που υπάρχει, δεν κρίνουμε συμπεριφορές του παρελθόντος, και δεν επιβάλλουμε κυρώσεις και πειθαρχία, αλλά μιλάμε για μια διακυβέρνηση της αβεβαιότητας. Η μαζική επεξεργασία δεδομένων πηγάζει από την καθυπόταξη της αβεβαιότητας. Στην πραγματικότητα, η αλγοριθμική διακυβέρνηση φαίνεται πολύ ευρύτερη: με στόχο την υπέρβαση του δυνατού, πέρα από το προφανές. Περιορίζει το πιθανό στο προφανές επηρεάζοντας τις συμπεριφορές σε ένα τρόπο προειδοποίησης και όχι σε απαγορευτική ή υποχρεωτική λειτουργία. Πρόκειται για μια σχετικά υποσυνείδητη μορφή διακυβέρνησης που συνίσταται στον προσανατολισμό της προσοχής των ανθρώπων σε ορισμένα πράγματα, η οποία διαμορφώνει το πληροφοριακό και το φυσικό περιβάλλον έτσι ώστε οι συμπεριφορές να γίνονται όχι υποχρεωτικές, αλλά αναγκαίες.

Ερώτηση:
Η Shoshana Zuboff, στην «Εποχή του Καπιταλισμού της παρακολούθησης», μιλά για την “αγορά των μελλοντικών συμπεριφορών”. Μεταφράζουμε λοιπόν τις ανθρώπινες εμπειρίες, από «ανεξέλεγκτες» σε συμπεριφορές – σήματα, με τρόπο ώστε αυτές να πωλούνται ως δεδομένα στην αγορά. Ο στόχος είναι να κάνουμε προβλέψεις, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι και να περιορίσουμε εντελώς τον κίνδυνο;

Ένας αλγόριθμος “δεν βλέπει” τίποτα και αντίθετα απενεργοποιεί όλες μας τις εικόνες. Επιτρέπει αποτελεσματικά την απόαυτοματοποίηση, την αφαίρεση των προκαταλήψεών μας. Φαίνεται λοιπόν πολύ απελευθερωτική, αλλά δημιουργεί κερδοσκοπικούς χώρους χωρίς καμία αντίληψη του κινδύνου. Ο στόχος είναι ακριβώς να μειωθεί ο υπερβολικός κίνδυνος. Είναι ένας τρόπος να μην σκεφτόμαστε το μέλλον, που ήδη πραγματοπιείται κάτι που υπάρχει μόνο στα σχέδια ως πραγματικότητα. Πάρτε τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου. Η αλγοριθμική κυβερνησιμότητα αδιαφορεί για τα φυσιολογικά αίτια και τα σήματα ή μάλλον τα επεξεργάζεται ισότιμα με άλλους τύπους σημάτων που μπορεί να είναι, για παράδειγμα, ο τύπος του ατόμου που συναντάτε, τι τρώτε, το γεγονός ότι παρακολουθείτε ταινίες σε Netflix όλη τη νύχτα, όλα τα είδη των σημάτων γενικά. Τα πάντα γίνονται αριθμοί, χωρίς προφανή αιτιώδη σύνδεση με αυτό που ψάχνουμε. Μόλις ανιχνευθούν τα σήματα, το κάθε πρόσωπο προς επεξεργασία, θα αντιμετωπιστεί ως έχει ήδη “συμβάλει” στον κίνδυνο ή έχοντας ήδη “επιβεβαιώσει” τον κίνδυνο και μπορεί, για παράδειγμα, να αποβληθεί από την ασφαλή ζωή. Δεν μπαίνει θέμα δράσης πάνω στις αιτίες, αλλά της πρόβλεψη πάνω στα αποτελέσματα με τρόπο που να είναι ευεργετικός στους εντολείς του αλγορίθμου, είτε με σκοπό την αύξηση των κερδών, είτε με σκοπό τον έλεγχο. ο ασφαλιστικός κόσμος να πάρει μόνο αυτό το παράδειγμα, με την κοινή κατανομή των κινδύνων, πεθαίνει. Ο κόσμος της ασφάλισης, για να πάρουμε αυτό το παράδειγμα, δεν χρειάζεται πλέον την αλληλοεξαρτώμενη κατανομή του ρίσκου, αφού μπορούμε ήδη να προβλέψουμε την πραγμάτωση. Η έννοια του ρίσκου εξαφανίζεται εντελώς.

Επομένως, δεν επιδιώκουμε πλέον να επιβάλλουμε νέα πρότυπα, να διαμορφώνουμε αλληλεπιδράσεις μεταξύ ανθρώπων και επομένως κατευθυνόμαστε σε ένα είδος ουδετεροποίησης. Πρόκειται δηλαδή για τον θάνατο της φαντασίας και των ζωντάνιας;

Συνεχίζουμε να φανταζόμαστε, αλλά η φαντασία δεν λαμβάνεται πλέον υπόψη. Είναι ο θάνατος της πολιτικής. Βελτιστοποίηση περισσότερο παρά φαντασία ή πρόβλεψη. Είναι ακριβώς το αντίθετο της πολιτικής. Η πολιτική ξεπερνά την κατάσταση των πραγμάτων. Η αλγοριθμική κυβερνησιμότητα βελτιστοποιεί την κατάσταση της πραγματικότητας έτσι ώστε να παραμένει πιο ευνοϊκή για ορισμένους παίκτες. Πρόκειται για μια νέα μορφή ορθολογισμού, υπερτομεακή, μια βελτιστοποίηση ενός πλήθους αντικειμενικών λειτουργιών, που καθορίζονται σήμερα από τα βιομηχανικά συμφέροντα.

Ερώτηση
Ο νεοφιλελευθερισμός μας έχει οδηγήσει στο δρόμο του «όλα υπολογισμένα». Ωστόσο, εάν πρόκειται για το θάνατο της πολιτικής, ωστόσο πρέπει να υπήρξαν πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα που ώθησαν την εμφάνιση μιας τέτοιας πραγματικότητας;

Τα σημερινά συστήματα τροφοδοτήθηκαν ακριβώς από τις προοπτικές απελευθέρωσης που ξεκίνησαν τη δεκαετία του 1960 και τη δεκαετία του ’70, σε μια μορφή απόρριψης της ετερονομίας, στη βούληση να κυβερνά ο καθένας μόνο από τον εαυτό του, ένα είδος μίσους στην λογική του μέσου ατόμου. Αυτό είναι το τέλος των κατηγοριών και των ομάδων. Τα άτομα δεν θέλουν να υπολογίζονται, από τις δημόσιες ή τις ιδιωτικές γραφειοκρατίες, ως μέλη μιας κοινωνικοεπαγγελματικής, κοινωνικής ή άλλης κατηγορίας, αλλά, μοναδικά και δημιουργικά όντα … Και τα Big Data απευθύνονται σε εμάς ακριβώς ως ένα άτομο όσο το δυνατόν περισσότερο μακριά από οποιαδήποτε ιδέα του μέσου ατόμου. Η ιδέα των μέσων όρων εξαφανίζεται.

Η εξατομίκευση σε μία βιομηχανική κλίμακα δεν είναι πλέον κάτι το οξύμωρο. Όλοι θέλουν τον εξοπλισμό τους και το περιβάλλον τους εξατομικευμένα. Ο συγγραφέας Alain Damasio μιλάει για το techno-cocoon, ως κάτι πολύ μητρικό. Όλοι τρέμουν από τον φόβο στην προοπτική της μαζικής επιτήρησης, ενώ προφανώς δεν μπορεί το ένα να υπάρξει χωρίς το άλλο. Αυτός ο υπερ-ατομικισμός είναι ο καρπός της νεοφιλελεύθερης τάσης, ένα είδος πάθους για πολύ υψηλή λεπτομέρεια: πρόκειται για το να κρίνουμε τον καθένα ή να εκτιμούμε τα πλεονεκτήματα του και τις ανάγκες του με υψηλή ευκρίνεια. Ο καθένας να πληρώνει για αυτό που κάνει, καθένας για τον εαυτό του. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως η οδήγηση, αυτός ο υπερβολικός ατομικισμός και αυτή η παρακολούθηση μπορεί να έχουν θετικές πτυχές: μεταβάλλοντας τα ασφάλιστρα ανάλογα με τη συμπεριφορά του αυτοκινητιστή. Αλλά από την άλλη πλευρά, τα μεταβλητά ασφάλιστρα που βασίζονται στην κατανάλωσή σας στο σούπερ μάρκετ ή άλλες προσωπικές επιλογές είναι εξαιρετικά προβληματικές.

Αλλά δεν είναι οι μεγάλοι ψηφιακοί παίκτες που είναι η αιτία γι ‘αυτό. Υπάρχει μια ιδεολογική βάση. Σήμερα ζούμε σε μια κοινωνία βελτιστοποίησης όπου ο καθένας πρέπει να βελτιώνεται συνεχώς, να είναι και να τα έχει όλα. Δεν είναι πλέον θέμα αξιολόγησης όσον αφορά τις αξίες, τα ηθικά κτλ. Κάπως, όλα είναι ίσα. Και ο καλύτερος τρόπος να ικανοποιείται ο καταναλωτής σε πραγματικό χρόνο και χωρίς αξιολόγηση είναι να συνδεθεί άμεσα με τις παρορμήσεις του, αντί να συνδεθεί με την αντανακλαστικότητα του. Συνήθως έχουμε ένα χρόνο αντανάκλασης από την κυκλοφορία των νευρικών εισροών που είναι πολύ πιο αργές από την κυκλοφορία των ψηφιακών σημάτων. Ο ρυθμός της ανθρώπινης σκέψης, της αντανακλαστικότητας, βραχυκυκλώνεται από τον ρυθμό της ψηφιακής κυκλοφορίας. Η κυκλοφοριακοί ρυθμοί συνδέονται άμεσα με τις παρορμήσεις, όχι με την ανακλαστικότητα. Υπάρχει θεματική εκκένωση.

Ερώτηση
Είναι η θεματική εκκένωση και ένας άλλος τρόπος να δούμε την κρίση της εκπροσώπησης στα σημερινά πολιτικά και οικονομικά συστήματα;

Από πολιτικής άποψης, αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι όλα έχουν γίνει αντιπληπτά τώρα, ακόμα και αυτό που βλέπαμε προηγουμένως ως χωρίς σημασία και επομένως το σύστημα δίνει φωνή και βάρος σε αυτό που προηγουμένως διέφευγε από κάθε εκπροσώπηση, όλα αυτά που αποτελούσαν την υπο – γλώσσα, που δεν έχει καμία απεικόνηση με λόγια. Από τη μία πλευρά, αυτό μπορεί να φαίνεται ως μια χειραφετημένη. Αλλά αυτό που λείπει είναι ένα συλλογικό πλαίσιο αναφοράς, αυτό που οι Guattari και Deleuze αποκαλούσαν συλλογικές συμφωνίες έκφρασης. Σε αυτές συμφωνίες έχουμε συλλογικό νόημα, δεν υπολογίζουμε, υπάρχει κάτι που υπερβαίνει το άτομο στο να βελτιώνεται για τον εαυτό του και το οποίο αναδεικνύεται από το συλλογικό. Το κοινό είναι ένα είδος τέταρτου προσώπου του ενικού. Εντελώς ξεχασμένο σήμερα, είναι το απροσδιόριστο, το μη αντιπροσωπευόμενο στα δεδομένα, το ανυπολόγιστο, που βρίσκουμε στην οργανικότητα, την κανονικότητα της ίδιας της ζωής, είναι η ίδια η εναλλακτική επιλογή. Ο όρος ανθρωποκένιο μας παγιδεύει επίσης επειδή υπονοεί ότι όλα εξαρτώνται από εμάς (ακόμα και αν είναι σωστό ότι είναι “δικό μας λάθος”) και ότι δεν υπάρχει φύση εκτός μας. Ωστόσο, υπάρχει μια φύση έξω από εμάς, που εκπροσωπείται ούτε μπορεί να εκπροσωπηθεί με τη μορφή δεδομένων και αυτό ακριβώς είναι η «ζωντάνια».

Ο λόγος που ως ανθρώπινα όντα είμαστε περιορισμένα είναι επειδή έχουμε ένα σώμα, μια αισθητηριακή άποψη και χωρίς αυτό δεν μπορούμε να γνωρίζουμε, να κατανοούμε ή να υπάρχουμε στον κόσμο. Αυτό μας επιτρέπει να σχεδιάσουμε ένα μέλλον, δηλαδή ένα μέλλον που δεν είναι πάντα ήδη καθορισμένο, ακόμα και προκαθορισμένο, από λογικές συσσώρευσης και βελτιστοποίησης. Η αλγοριθμική κυβερνησιμότητα είναι στην πραγματικότητα ένας απόλυτος ανθρωποκεντρισμός, είναι να υποκρινόμαστε ότι ο ανθρώπινος ορθολογισμός μπορεί να φτιάξει τον κόσμο χωρίς τον άνθρωπο.

Ερώτηση
Σ´ αυτήν την σκιά.  Πού βλέπετε, τα φώτα της ελπίδας στο τέλος του τούνελ;

Η λάμψη της ελπίδας βρίσκεται παντού.  Ο καπιταλισμός, ο οποίος έχει εξαντλήσει όλους τους υλικούς πόρους και τώρα εκμεταλλεύεται τους εικονικούς, είναι μια σούπερ φαντασία, δεν πατάει στο έδαφος!  Η καλύτερη αντίσταση ή η αδιαλλαξία είναι πιθανότατα λιγότερο ελκυστικές από την τεχνητή νοημοσύνη (AI).  Οι ειδικοί του A.I. το αποκαλύπτουν καλύτερα.  Είναι οι καλύτεροι υπερασπιστές της πολιτικής: ο Yann LeCun, επικεφαλής της AI στο Facebook, λέει ότι μια τεχνητή νοημοσύνη δεν θα είναι ποτέ πιο έξυπνη από μια γάτα!  Οι ειδικοί λένε ότι το AI δεν είναι σε θέση να αντιληφθεί το πλαίσιο.  Πρέπει να ακούσουμε αυτούς τους εμπειρογνώμονες και όχι την ιστορία της βιομηχανίας, την οποία υιοθέτησαν οι πολιτικοί που απορρίπτουν την ευθύνη τους με αυτά τα μέσα.  Το ζωντανό είναι παντού και πρέπει να το φροντίσουμε.

Τι είναι συγκεκριμένα το ζωντανό; Πρέπει να προσγειωθούμε όπως λέει ο Bruno Latour;

Η επιστροφή στο έδαφος, η αποκατάσταση, αυτό μεταφράζεται πολιτικά σε μια σχετική επιστροφή στο τοπικό. Αυτό δεν είναι κάτι σαν μεταμέλεια. Ασχολείται με το εδώ και το τώρα, τη γη που βρίκσεται κάτω από τα πόδια μας και είναι σταθερή από εμάς. Το πλάνο της παγκοσμιοποίησης και του καπιταλισμού είναι ασυμβίβαστο με την επιβίωση. Η κατάσταση της βελτιστοποίησης είναι το αντίθετο του να φροντίζουμε αυτό που έχει σημασία στο συγκεκριμένο εδώ και τώρα. Συναρπάζει και αποσπά από το να κοιτάμε  την ύπαρξή μας μέσα στην πραγματικότητα. Το A.I. δεν πρόκειται να μας βοηθήσει περισσότερο από ένα σφυρί ή ένα σπαθί. Είναι μόνο μια πηγή πληροφοριών. Το AI μπορεί να δώσει ενδιαφέρουσες χαρτογραφήσεις, να βοηθήσει να εντοπίσουμε τα γεγονότα, αλλά τα γεγονότα και οι δράσεις δεν μετράνε από μόνα τους, πρέπει να γίνουν σημαντικά, και σημαντικά τα κάνει το γεγονός ότι είναι ανθρώπινα.

Ερώτηση
Από πολιτικής άποψης, πώς προχωρούμε για να ανατρέψουμε την αλγοριθμική κυβερνησιμότητα;

Σήμερα υπάρχει μια απίστευτη παθητική αριθμολάγνα ψευδαίσθηση. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι οι ψηφιακές ψηφοφορίες, οι αναφορές και η αγανάκτηση θα κάνουν τη διαφορά, ακόμα και στις αίθουσες συνελεύσεων των πολιτών με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Δεν θέλω να φανώ κόντρα αυτό, αλλά οι ενδείξεις σε διαγράματα  είναι η τροφή για τον αλγοριθμικό καπιταλισμό. Η δαπάνη του χρόνου σας για αγανάκτηση στο Facebook τροφοδοτεί το θηρίο. Εκεί που η αντιδραστική ενέργεια λειτουργεί είναι όταν οι άνθρωποι μαζεύονται όλοι μαζί για να κάνουν – με την έννοια της συγκεκριμένης και απτής δράσης – κάτι, είτε πρόκειται για την οικοδόμηση ενός σπιτιού, την κατασκευή κήπων λαχανικών, ή πολλά άλλα πράγματα.

Ερώτηση:
Θα ήθελα να περάσω σε ένα σχετικό αλλά διαφορετικό θέμα, από αυτό του νόμου σε σχέση με τις προηγμένες τεχνολογίες. Λέτε ότι το GDPR είναι ένα χρήσιμο εργαλείο, αλλά έφτασε πολύ αργά και με λάθος στόχο. Θα μπορούσατε να μου το εξηγήσετε;

Έχω τις ιδέες μου για το δίκαιο του ανταγωνισμού, διότι όταν μιλάμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ξεχωρίζουν αμέσως τα ψηφιακά ζητήματα της ιδιωτικής ζωής, η προστασία της ιδιωτικής ζωής. Αλλά αφορά τα τείχη γύρω από το άτομο. Στην πραγματικότητα, αυτό που ενδιαφέρει την αλγοριθμική κυβερνησιμότητα δεν είναι το άτομο και οι προτιμήσεις ή οι επιλογές του. Είναι η ένταση της στατιστικής σχέσης που υπάρχει μεταξύ των φραγμών της καθημερινής ύπαρξης και των μοντέλων που εκτελούνται σε βιομηχανική κλίμακα. Με άλλα λόγια, μεγάλα ποσά δεδομένων για μεγάλες ποσότητες ανθρώπων. Το GDPR επικεντρώνεται πάρα πολύ στο άτομο, εκτός από το γεγονός ότι η συγκατάθεση είναι στην πραγματικότητα πολύ απροστάτευτη. Είναι πολύ εύκολο να εντοπίσετε ένα άτομο από ανώνυμα δεδομένα παίρνωντας μαζικά δεδομένα, ανεξάρτητα από το επίπεδο ατομικής προστασίας τους. Τελευταίο, αλλά εξίσου σημαντικό, η πρόκληση, είναι ότι η δύναμη σήμερα είναι λιγότερο στην ταυτοποίηση των ανθρώπων από το να μοντελοποιούν τις πιθανές συμπεριφορές τους, αλλά συλλογικά.

Η κατάσταση των δεδομένων είναι προβληματική. Σήμερα, όλα τα δεδομένα συλλαμβάνονται, και όχι απαραίτητα, από το GAFAM ( Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft). Τα ίδια τα κράτη εξαρτώνται από αυτούς τους παράγοντες, είτε για λόγους ασφαλείας είτε για άλλους λόγους. Τα κράτη και άλλοι φορείς της κοινωνίας των πολιτών υποχρεούνται να συνάπτουν συμβάσεις με τους GAFAM, όπως για παράδειγμα η NSA στις Ηνωμένες Πολιτείες για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ή ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός για την οικογενειακή επανένωση μετά από σεισμό. Υπάρχει μια συγκέντρωση, έξω από τα δημοκρατικά χέρια, από τους κατασκευαστές δεδομένων που σήμερα είναι στο δρόμο να αποκτήσουν πολύ περισσότερη δύναμη από τα κράτη. Είναι ένα μεγάλο γεωπολιτικό ζήτημα.

Ποιοι μπορεί να είναι οι μοχλοί για την ΕΕ;

Αντί μιας αφήγησης γύρω από την ηθική και τα λεγόμενα think tanks για την ΑΙ, χρειαζόμαστε έναν πολύ ισχυρό νόμο περί ανταγωνισμού και κατάλληλες οικονομικές κυρώσεις. Η ΕΕ πρέπει επίσης να επενδύσει στις ευρωπαϊκές βάσεις δεδομένων, στην ευρωπαϊκή τεχνογνωσία, στο ευρωπαϊκό AI. Δυστυχώς, η ΕΕ έχει καθυστερήσει: έλλειψη ποσοτήτων δεδομένων σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές μας (εξαιρουμένων ορισμένων κεντρικών τομέων όπως η υγειονομική περίθαλψη στη Γαλλία ή το Βέλγιο). Υποθέτω όμως ότι οι μελλοντικό παιχνίδι του διεθνούς ανταγωνισμού δεν θα παιχτεί πάνω στην ΑΙ, αλλά στο κλίμα και το περιβάλλον, δηλαδή την διακυβέρνηση του πραγματικού.

Επιπλέον, μια ενδιαφέρουσα οδός θα ήταν να έχουμε μια εντελώς διαφορετική άποψη για τα δεδομένα. Σήμερα θεωρούνται καλή, θετική αξία για την κοινωνία και την οικονομία. Αλλά με πολύ ουσιαστικό και ρεαλιστικό τρόπο, τα δεδομένα είναι ένα τοξικό απόβλητο. Τα περισσότερα από τα δεδομένα δεν έχουν κανένα νόημα από μόνα τους. Την εποχή που συλλέγονται, έχουν μόνο την αξία της επιλογής, της κερδοσκοπίας, την ενδεχόμενη επεξεργασία, τη διάτρηση και τη χρήση αργότερα. Μόλις ένα κομμάτι δεδομένων βγει “έξω”, είναι παρόμοιο με αυτό που συμβαίνει με την πυρηνική ενέργεια: όταν βγει “έξω” πάει έφυγε και ταξιδεύει χωρίς τέλος. Έτσι, το ψηφιακό περιβάλλον πρέπει να το διαχειριζόμαστε όπως το φυσικό περιβάλλον. Το ελάχιστο αίτημα στο Google καταναλώνει μια απίστευτη ποσότητα ενέργειας. Η Ευρώπη έχει να διαδραματίσει ένα ρόλο, αλλά με την ουσιαστική επανεξέταση της κατάστασης των δεδομένων, χωρίς να το πράττει αρνητικά. Υποχρέωση ρύθμισης της χρήσης των δεδομένων, διαφάνεια ως προς τη χρησιμότητά της, την προέλευσή της, τον προορισμό της, να δούμε αν μπορεί η κοινότητα να τη χρησιμοποιήσει ή όχι. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να επανεκτιμηθούν τα θεσμικά όργανα και να ρυθμιστεί η επικίνδυνα αναπτυσσόμενη οικονομία – τόσο σε σχέση με το περιβάλλον όσο και με τον άνθρωπο – αυτού του ψηφιακού κόσμου στον οποίο πωλείται στους πολίτες ότι υπάρχει μόνο σε ένα “Cloud”, ένα “σύννεφο” ξεχωριστό από την επίγεια πραγματικότητά μας.

Το πρωτότυπο κείμενο στα γαλλικά La gouvernementalité algorithmique et la mort du politique 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *