Εκδήλωση για τη σημασία της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα σχολεία

Δύο καθηγητές του ΑΠΘ και τέσσερις εκπαιδευτικοί από όλες τις βαθμίδες θα μιλήσουν το απόγευμα της…