Ταυτότητα

Το ψηφιακό περιοδικό “τα ΕΝ ΟΙΚΩ εν Δήμω” είναι μια εθελοντική πρωτοβουλία για τη δημιουργία ενός εναλλακτικού δικτύου πληροφόρησης για τη Θεσσαλονίκη. Στόχος μας είναι να αναδείξουμε το πρωτογενές ρεπορτάζ, την ερευνητική δημοσιογραφία, την τεκμηριωμένη παράθεση των γεγονότων αλλά και την τοποθέτηση με άποψη για όλα τα θέματα της επικαιρότητας, με κύριο αντικείμενο τις πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις. Για την επίτευξη του στόχου συνεργαζόμαστε με έμπειρους αλλά και νέους δημοσιογράφους, φοιτητές δημοσιογραφίας και απλούς πολίτες που θέλουν να βοηθήσουν. Για την ώρα όλα αυτά γίνονται σε εθελοντική βάση και δεν χρειαζόμαστε ούτε έσοδα από διαφήμιση, ούτε (μικρές ή μεγάλες) δωρεές από τους αναγνώστες μας και τις αναγνώστριές μας. Αν και εφ’ όσον χρειαστεί θα επαναεξετάσουμε τη θέση μας.