Περιήγηση 27/1: «Από τις γειτονιές των ανθρώπων σε μαρτυρικούς τόπους»

Το Κέντρο Κοινωνικών Ιστορικών Μελετών Θεσσαλονίκης «Βαρδάρης», στο πλαίσιο της ημέρας μνήμης των θυμάτων Ολοκαυτώματος, και…